عمران اشل

عمران اشل

صفحه12 از16

محل کاربرد: جهت نصب شرا بورد 6 و 8 میلیمتر

حد اقل سفارش: یک بسته شامل1000عدد

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد: 8*1220*2440

محل کاربرد: دیوار پوش،نما و دکور

حداقل سفارش: یک بورد 3 متر مربع

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد: 4*600*1200

محل کاربرد:سقف کاذب داخلی و خارجی

حد اقل سفارش: یک بورد 0.72 مترمربع

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد: 18*1200*2400

محل کاربرد: کف کاذب و کف باربر

حداقل سفارش: یک بورد 2.88 مترمربع

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد:8*200*4000

محل کاربرد: نما،دیوار داخلی و دکور

حد اقل سفارش: یک بسته شامل 5 قطعه برابر با 4 متر مربع

قیمت : تماس گرفته شود

صفحه12 از16