عمران اشل

عمران اشل

صفحه11 از16

محل کاربرد: درز بین دو پانل

حاقل سفارش: یک رول 90 متری

قیمت : تماس گرفته شود

کاربرد: جهت پمپ کردن چسب

حد اقل سفارش: یک دستگاه

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد: 8*1200*2400

محل کاربرد: دیوار پوش،نما و دکور

حد اقل سفارش: یک بورد 2.88 متر مربع

قیمت : تماس گرفته شود

محل کاربرد: زیرسازی فایبرسمنت

حداقل سفارش: یک شاخه 3 متری

 قیمت : تماس گرفته شود

محل کاربرد:جهت نصب شرا بورد12و18 میلیمتر

حداقل سفارش:یک بسته شامل1000عدد

قیمت : تماس گرفته شود

محل کاربرد:جهت نصب شرا بورد 8،10 و 12 میلیمتر

حد اقل سفارش:یک بسته شامل1000عدد

قیمت : تماس گرفته شود

صفحه11 از16