عمران اشل

عمران اشل

صفحه8 از16

نبشی گالوانیزه به ضخامت 0.7 میلیمتر و بال های 25 میلیمتر در زیرسازی فایبرسمنت کاربرد دارد. با استفاده از این نبشی  می توان هزینه زیرسازی را کاهش داد. در کنج ها ، گوشه ها و همچنین دور پنجره ها از این نبشی استفاده می گردد.

پیچ بالدار سرمته به طول 50 میلیمتر برای نصب پانل های فایبر سمنت به ضخامت 12 و 18 میلیمتر وهمچنین در مواردی که دو پانل روی هم قرار می گیرند استفاده می شود.

پیچ بالدار سرمته به طول 32 میلیمتر برای نصب پانل های فایبرسمنت به ضخامت های 8، 10 و 12 میلیمتر استفاده می شود.

پیچ بالدار سرمته به طول 25 میلیمتر برای نصب پانل های فایبرسمنت به ضخامت های 4، 6 و 8 میلیمتر استفاده می شود.

این محصول بتانه با پایه سیمان مخصوص فایبرسمنت تولید شده است و بدلیل الیافی که دارد در صورت استفاده صحیح در درزها باعث می شود جلوی ترکهای ریز نیز گرفته شود. این بتانه جهت درزبندی اولیه و همچنین پوشش روی پیچ ها استفاده می گردد.

چسب پلی اورتان جهت درزبندی و آببندی در فایبرسمنت مورد استفاده قرار می گیرد.

صفحه8 از16