عمران اشل

عمران اشل

صفحه7 از16

نام پروژه : نوسازی الغدیر

محل پروژه : تهران-یافت آباد

وسعت پروژه :  6000 مترمربع در 8 طبقه

نوع محصول بکار گرفته شده : نما روی دیوار سوپر پنل با زیر سازی پروفیل M,V

مدت زمان اجرای پروژه : 6 ماه

زمانیکه که میخواهیم در درزهای بین دوپانل از بتانه استفاده کنیم از مش که به صورت تور میباشد استفاده می گردد تا از ترکهای احتمالی در درزها جلوگیری کند.

پروفیل A از جنس گالوانیزه می باشد. ضخامت این پروفیل 0.5 میلیمتر است. این پروفیل دارای یک برآمدگی 6 میلیمتر می باشد که هنگام نصب فایبرسمنت در بین دو پانل قرار می گیرد و شیاری یک سانتیمتری بین دو پانل ایجاد می کند. پروفیل A حکم پرکننده بین دو فایبرسمنت را دارد و به آببندی و درزبندی آسانتر فایبرسمنت کمک می کند. همچنین با استفاده از این پروفیل و ایجاد درزهای منظم، زیبایی اجرا بیشتر شده و از ترکهای احتمالی که ممکنست در نقاط اتصال دو فایبرسمنت در نمای خارجی پیش آید، جلوگیری می گردد.

برای درزبندی و آببندی با چسب پلی یورتان از این پمپ استفاده می شود.

پروفیل M از جنس گالوانیزه می باشد. ابعاد این پروفیل 0.7*25*800 است. از پروفیل M برای زیرسازی فایبرسمنت و در مواردی که قرار است دو پانل کنار یکدیگر قرار بگیرد استفاده می شود باین صورت که هر پانل روی یک پایه آن پیچ می گردد.

پروفیلV از جنس گالوانیزه می باشد. ابعاد این پروفیل 0.7*25*750 است. از پروفیل V برای زیرسازی فایبرسمنت و در مواردی که احتیاج به پیچ کردن فایبرسمنت است، استفاده می گردد.

صفحه7 از16