تلفن تماس : 44014292-021

 

عمران اشل

عمران اشل

صفحه7 از15

پروفیل A از جنس گالوانیزه می باشد. ضخامت این پروفیل 0.5 میلیمتر است. این پروفیل دارای یک برآمدگی 6 میلیمتر می باشد که هنگام نصب فایبرسمنت در بین دو پانل قرار می گیرد و شیاری یک سانتیمتری بین دو پانل ایجاد می کند. پروفیل A حکم پرکننده بین دو فایبرسمنت را دارد و به آببندی و درزبندی آسانتر فایبرسمنت کمک می کند. همچنین با استفاده از این پروفیل و ایجاد درزهای منظم، زیبایی اجرا بیشتر شده و از ترکهای احتمالی که ممکنست در نقاط اتصال دو فایبرسمنت در نمای خارجی پیش آید، جلوگیری می گردد.

برای درزبندی و آببندی با چسب پلی یورتان از این پمپ استفاده می شود.

پروفیل M از جنس گالوانیزه می باشد. ابعاد این پروفیل 0.7*25*800 است. از پروفیل M برای زیرسازی فایبرسمنت و در مواردی که قرار است دو پانل کنار یکدیگر قرار بگیرد استفاده می شود باین صورت که هر پانل روی یک پایه آن پیچ می گردد.

پروفیلV از جنس گالوانیزه می باشد. ابعاد این پروفیل 0.7*25*750 است. از پروفیل V برای زیرسازی فایبرسمنت و در مواردی که احتیاج به پیچ کردن فایبرسمنت است، استفاده می گردد.

نبشی گالوانیزه به ضخامت 0.7 میلیمتر و بال های 25 میلیمتر در زیرسازی فایبرسمنت کاربرد دارد. با استفاده از این نبشی  می توان هزینه زیرسازی را کاهش داد. در کنج ها ، گوشه ها و همچنین دور پنجره ها از این نبشی استفاده می گردد.

پیچ بالدار سرمته به طول 50 میلیمتر برای نصب پانل های فایبر سمنت به ضخامت 12 و 18 میلیمتر وهمچنین در مواردی که دو پانل روی هم قرار می گیرند استفاده می شود.

صفحه7 از15