قیمت محصولات (26)

ابعاد:4*1200*2400

محل کاربرد: سقف کاذب

حداقل سفارش: یک بورد 2.88 مترمربع

قیمت : تماس گرفته شود 

ابعاد:6*1200*2400

محل کاربرد: سقف،دیوار داخلی و دکور

حداقل سفارش: یک بورد 2.88 مترمربع

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد: 8*1200*2400

محل کاربرد:  دیوار داخلی،دیوار خارجی،نما و دکور

حد اقل سفارش:  یک بورد 2.88 مترمربع

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد: 10*1200*2400

محل کاربرد:  دیوار داخلی،دیوار خارجی،نما ، دکور

حد اقل سفارش: یک بورد 2.88 مترمربع

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد: 12*1200*2400

محل کاربرد: دیوار خارجی،نما ، قاب دور پنجره وکنج ها

حد اقل سفارش: یک بورد 2.88 مترمربع

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد: 18*1200*2400

محل کاربرد: کف کاذب و کف باربر

حداقل سفارش: یک بورد 2.88 مترمربع

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد: 8*1200*2400

محل کاربرد: دیوار پوش،نما و دکور

حد اقل سفارش: یک بورد 2.88 متر مربع

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد: 8*1220*2440

محل کاربرد: دیوار پوش،نما و دکور

حداقل سفارش: یک بورد 3 متر مربع

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد: 4*600*1200

محل کاربرد:سقف کاذب داخلی و خارجی

حد اقل سفارش: یک بورد 0.72 مترمربع

قیمت : تماس گرفته شود

01فروردين

قرنیز (Skirt)

ابعاد: 12*100*3000

محل کاربرد:دور دیوار داخلی

حد اقل سفارش:یک بوردبه طول 3 متر

قیمت : تماس گرفته شود

01فروردين

ROCCO (طرح چرم)

ابعاد: 8*1200*2400

محل کاربرد: دیوار پوش،نما و دکور

حد اقل سفارش: یک بورد 2.88 مترمربع

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد:8*200*4000

محل کاربرد: نما،دیوار داخلی و دکور

حد اقل سفارش: یک بسته شامل 5 قطعه برابر با 4 متر مربع

قیمت : تماس گرفته شود

01فروردين

پروفیل A

محل کاربرد: زیرسازی فایبرسمنت

حداقل سفارش: یک شاخه 3 متری

قیمت : تماس گرفته شود

محل کاربرد: زیرسازی فایبرسمنت

حداقل سفارش: یک شاخه 3 متری

قیمت: تماس گرفته شود

محل کاربرد: زیرسازی فایبرسمنت

حداقل سفارش:یک شاخه 3 متری

قیمت : تماس گرفته شود

محل کاربرد: زیرسازی فایبرسمنت

حداقل سفارش: یک شاخه 3 متری

 قیمت : تماس گرفته شود

محل کاربرد: دور پنجره ها و کنج ها

حداقل سفارش: یک شاخه 3 متری

قیمت : تماس گرفته شود 

01فروردين

Screw FIX W25 G8

محل کاربرد: جهت نصب شرا بورد 6 و 8 میلیمتر

حد اقل سفارش: یک بسته شامل1000عدد

قیمت : تماس گرفته شود

01فروردين

Screw FIX W32 G8

محل کاربرد:جهت نصب شرا بورد 8،10 و 12 میلیمتر

حد اقل سفارش:یک بسته شامل1000عدد

قیمت : تماس گرفته شود

01فروردين

Screw FIX W50 G8

محل کاربرد:جهت نصب شرا بورد12و18 میلیمتر

حداقل سفارش:یک بسته شامل1000عدد

قیمت : تماس گرفته شود

29آبان

بتانه

محل کاربرد: درز های پانل ها و روی پیچ ها

حداقل سفارش:یک و نیم کیلو گرم

قیمت : تماس گرفته شود

محل کاربرد: درز های پانل ها جهت آب بندی

حداقل سفارش: یک تیوپ 600 mlg

قیمت : تماس گرفته شود

01فروردين

GUN (پمپ چسب)

کاربرد: جهت پمپ کردن چسب

حد اقل سفارش: یک دستگاه

قیمت : تماس گرفته شود

01فروردين

مش

محل کاربرد: درز بین دو پانل

حاقل سفارش: یک رول 90 متری

قیمت : تماس گرفته شود