تلفن تماس : 44014292-021

 

علمیه 2

نام پروژه : علمیه 2

محل پروژه : تهران-نیروی دریایی

وسعت پروژه : 400 مترمربع

نوع محصول بکار گرفته شده : نمای ترکیبی با محصولات فایبرسمنت  SHERA board-SHERA PLANK.stucco

مدت زمان اجرای پروژه : 25 روز

ارسال نظر