تلفن تماس : 44014292-021

 

عقیق

نام پروژه : عقیق

محل پروژه : دماوند

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : اجرای نما با فایبر سمنت  shera plank-shera board

مدت زمان اجرای پروژه : ----

ارسال نظر