تلفن تماس : 44014292-021

 

نوسازی الغدیر

نام پروژه : نوسازی الغدیر

محل پروژه : تهران-یافت آباد

وسعت پروژه :  6000 مترمربع در 8 طبقه

نوع محصول بکار گرفته شده : نما روی دیوار سوپر پنل با زیر سازی پروفیل M,V

مدت زمان اجرای پروژه : 6 ماه

ارسال نظر