پروفیل M

پروفیل M از جنس گالوانیزه می باشد. ابعاد این پروفیل 0.7*25*800 است. از پروفیل M برای زیرسازی فایبرسمنت و در مواردی که قرار است دو پانل کنار یکدیگر قرار بگیرد استفاده می شود باین صورت که هر پانل روی یک پایه آن پیچ می گردد.

ارسال نظر