نبشی گالوانیزه

نبشی گالوانیزه به ضخامت 0.7 میلیمتر و بال های 25 میلیمتر در زیرسازی فایبرسمنت کاربرد دارد. با استفاده از این نبشی  می توان هزینه زیرسازی را کاهش داد. در کنج ها ، گوشه ها و همچنین دور پنجره ها از این نبشی استفاده می گردد.

ارسال نظر