قرنیز (Skirt)

ابعاد 12*100*3000

محصول متفاوت فایبرسمنت برند شرا قرنیز می باشد با ضخامت 12 میلیمتر و لبه های ابزارخورده. نصب آسان و رنگ پذیری از مزایای این محصول است که می توان رنگ آن را متناسب با محیط ساختمان پس از نصب انجام داد و یا بعد از مدتی در صورت لزوم رنگ آن را تغییر داد.

ارسال نظر