CASSIANO (طرح چوب)

ابعاد 8*1220*2440

فایبرسمنت Cassiano برند شرا به ضخامت 8 میلیمتر دارای بافت چوب می باشد. طرح این محصول به صورت راه راه دارای 3/14 سانتیمتر بافت چوب و 9میلیمتر فاقد بافت می باشد.

طرح چوب پانل هایCassiano بافت کمی دارد و عمدتا" برای دکور داخلی استفاده می شود. در مواردی که مایلیم طرح چوب به صورت پانلی داشته باشیم می بایست از این محصول استفاده کرد.

ارسال نظر