STUCCO (طرح سنگ)

ابعاد 8*1200*2400

فایبرسمنتStucco برند شرا به ضخامت 8 میلیمتر معمولا" در مواردی که مایلیم نمای سنگ داشته باشیم، استفاده می گردد. با این محصول می توان طراحی زیباتری ارائه کرد و نما را از یکنواختی خارج کرد.

ارسال نظر