( Shera Board 12 ) شرا بورد 12 میلیمتر

ابعاد 12*1200*2400

فایبرسمنت شرا بورد به ضخامت 12 میلیمتر برای جاهایی که احتیاج به ایجاد حجم در طراحی می باشد مانند قاب دور پنجره ها، کنج ها و دیوارهایی که احتیاج به مقاومت بالاتری در مقابل ضربه دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

ارسال نظر