( Shera Board 10 ) شرا بورد 10 میلیمتر

ابعاد 10*1200*2400

محصول دیگری از شرا فایبرسمنت شرا بورد به ضخامت 10 میلیمتر می باشد.این محصول را می توان در کلیه نقاط ساختمان از جمله نما، دیوار و ... مورد استفاده قرار داد. معمولا" در ساخمانهای خیلی بلند برای پوشش دیوار خارجی و نما از فایبرسمنت 10 میلیمتر استفاده می شود. گاه با توجه به طراحی ساختمان، این پانل ها به صورت ترکیبی همراه با طرح های دیگر فایبرسمنت (محصولات دکوراتیو) بمنظور زیبایی بخشیدن به نمای ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

ارسال نظر