تلفن تماس : 44014292-021

 

عمران اشل

عمران اشل

صفحه6 از15

نام پروژه : پرند

محل پروژه : تهران-پرند

وسعت پروژه :  1500 مترمربع در 6 طبقه

نوع محصول بکار گرفته شده : نمای درای وال سیمانی با فایبرسمنت shera board 8m

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : نرگس

محل پروژه : تهران-پونک

وسعت پروژه : 13000 مترمربع در 10 طبقه

نوع محصول بکار گرفته شده :  نمای درای وال با محصول فایبرسمنت shera board 8mm

مدت زمان اجرای پروژه : 7 ماه

نام پروژه : کاملیا

محل پروژه : تهران-پارک وی

وسعت پروژه : 4800 مترمربع در 13 طبقه

نوع محصول بکار گرفته شده : نما دکوراتیو

مدت زمان اجرای پروژه : 4.5 ماه

نام پروژه : باغ بهشت

محل پروژه : تهران-سعادت آباد

وسعت پروژه :  12طبقه

نوع محصول بکار گرفته شده : نمای ترکیبی با فایبرسمنت SHERAboard و چوب

مدت زمان اجرای پروژه : 4.5 ماه

بزرگترین پروژه فایبرسمنت در خاورمیانه

نام پروژه : نوسازی الغدیر

محل پروژه : تهران-یافت آباد

وسعت پروژه :  6000 مترمربع در 8 طبقه

نوع محصول بکار گرفته شده : نما روی دیوار سوپر پنل با زیر سازی پروفیل M,V

مدت زمان اجرای پروژه : 6 ماه

زمانیکه که میخواهیم در درزهای بین دوپانل از بتانه استفاده کنیم از مش که به صورت تور میباشد استفاده می گردد تا از ترکهای احتمالی در درزها جلوگیری کند.

صفحه6 از15