تلفن تماس : 44014292-021

 

عمران اشل

عمران اشل

صفحه3 از15

نام پروژه : زنجان

محل پروژه : زنجان

وسعت پروژه : 600 مترمربع

نوع محصول بکار گرفته شده :  نمای ترکیبی با فایبر سمنت shera board - shera plank

مدت زمان اجرای پروژه : 40 روز

نام پروژه : سیسنگان

محل پروژه : سیسنگان - پی کلا

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : نما با  فایبرسمنت طرح چوب shera plank

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : رایکا

محل پروژه : ----

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : نمای دکوراتیو با فایبرسمنت Rocco

مدت زمان اجرای پروژه : ----

صفحه3 از15