تلفن تماس : 44014292-021

 

علمیه 1

نام پروژه : علمیه 1

محل پروژه : تهران - نیروی دریایی

وسعت پروژه : 350 مترمربع

نوع محصول بکار گرفته شده :  نمای ترکیبی با محصولات فایبرسمنت  SHERA board- SHERA PLANK.stucco

مدت زمان اجرای پروژه : 30 روز

ارسال نظر