تلفن تماس : 44014292-021

 

چهارراه دخانیات

نام پروژه : چهارراه دخانیات

محل پروژه : نازی آباد

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : نمای ترکیبی با چوب ، فایبر سمنت و کامپوزیت با محصولات فایبرسمنت SHERA PLANK- SHERA BOARD

مدت زمان اجرای پروژه : ----

ارسال نظر