ساختمان های بلند (8)

نام پروژه : نوسازی الغدیر

محل پروژه : تهران-یافت آباد

وسعت پروژه :  6000 مترمربع در 8 طبقه

نوع محصول بکار گرفته شده : نما روی دیوار سوپر پنل با زیر سازی پروفیل M,V

مدت زمان اجرای پروژه : 6 ماه

نام پروژه : باغ بهشت

محل پروژه : تهران-سعادت آباد

وسعت پروژه :  12طبقه

نوع محصول بکار گرفته شده : نمای ترکیبی با فایبرسمنت SHERAboard و چوب

مدت زمان اجرای پروژه : 4.5 ماه

بزرگترین پروژه فایبرسمنت در خاورمیانه

نام پروژه : کاملیا

محل پروژه : تهران-پارک وی

وسعت پروژه : 4800 مترمربع در 13 طبقه

نوع محصول بکار گرفته شده : نما دکوراتیو

مدت زمان اجرای پروژه : 4.5 ماه

نام پروژه : نرگس

محل پروژه : تهران-پونک

وسعت پروژه : 13000 مترمربع در 10 طبقه

نوع محصول بکار گرفته شده :  نمای درای وال با محصول فایبرسمنت shera board 8mm

مدت زمان اجرای پروژه : 7 ماه

نام پروژه : پرند

محل پروژه : تهران-پرند

وسعت پروژه :  1500 مترمربع در 6 طبقه

نوع محصول بکار گرفته شده : نمای درای وال سیمانی با فایبرسمنت shera board 8m

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : آقای موسوی

محل پروژه : زنجان

وسعت پروژه : 2000 مترمربع در 13 طبقه

نوع محصول بکار گرفته شده : نمای ترکیبی با سیمان و فایبرسمنت

مدت زمان اجرای پروژه : 3 ماه

نام پروژه : ---

محل پروژه : ---

وسعت پروژه : ---

نوع محصول بکار گرفته شده : ---

مدت زمان اجرای پروژه : ---

نام پروژه : ---

محل پروژه : ---

وسعت پروژه : ---

نوع محصول بکار گرفته شده : ---

مدت زمان اجرای پروژه : ---